Vindusmontering , trekk, varmetap, råte, dugg, frost

Vindusskifting, vindusutbytting, nye vinduer

Det kan være mange ­grunner til at det er aktuelt:

Hvis boligen skal pusses opp, ytterpanel og fasader fornyes, da er det mye å spare på å skifte ­vinduer samtidig. Trekk og varme­tap, dugg og  råteskader og sågar miljøgifter i gamle vinduer er gode grunner til å oppdage hvor mye moderne to- og trelags vinduer betyr for både energi­forbruk og økonomi.

Enova har regnet ut at det er store summer å spare på å skifte ut gamle vinduer: I løpet av 1970- og 1980-årene ble det bygget omkring 400.000 eneboliger, rekkehus og firemannsboliger her i landet. I gjennomsnitt har disse boligene 15 kvadrat­meter vindusflate. Hvis de gamle vinduene med en U-verdi på 2,7 ble skiftet ut med moderne lavenergivinduer med U-verdi 1,0, ville varmetapet reduseres med opptil 1 TWh pr. år. Hvis man regner en krone pr. kilowatt time, blir det en milliard kroner som sløses bort på unødvendig energi­forbruk!

Og det dreier seg ikke bare om energisparing. Med den siste lange vinteren i friskt minne, er ikke tanken på fortsatt trekk i nakken når man sitter i godstolen, særlig lystelig. Heller ikke iskalde gulv og frostroser på innsiden eller mellom glassrutene. Det er på tide å forbedre både innetemperaturen og komforten – og sam­tidig spare penger.

Ta kontakt og få et pristilbud. Gode tilbud på ­H-vinduer fra http://www.h-vinduetbauge.no/no/brosjyrer/, og hvis ingen av standard­målene passer, kan alt spesial­bestilles.

Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap gjennom ytre flater. Moderne vinduer kan redusere varmetapet betraktelig; du vil spare strøm og innetemperaturen blir jevnere.

Vurder å skifte vinduer som er mer enn 20 år gamle
Vinduer som er mer enn 20 år gamle slipper ut ca 2,5 gangermer varme enn nye vinduer. Vinduers varmeisolasjon måles i U-verdier, derlavest tall er best. Enova anbefaler lavenergivinduer med U-verdi 1,0 ellerlavere.Eldre vinduer med enkelt, vanlig glass har en U-verdi på rundt 5,0. Da Plan- og bygningsloven kom i 1985 ble kravet 2,4. Senere er kravet skjerpet til 1,2. Mange gamle hus har løsninger med innerglass i egenramme. Denne løsningen kan gi en U-verdi på mellom 2,4 og 2,6, med andre ord bedre enn termopanvinduer.

Bytt hvis du skal pusse opp eller rehabilitere
Skal du i gang med oppussing eller rehabilitering, bør du vurdere om du skal skifte vinduene. Det er mindre arbeidskrevende å bytte vinduer når du først er i gang med annet arbeid.

Punkterte vinduer holder ikke på varmen
Punkterte vinduer bør byttes. Her har det oppstått en lekkasje mellom glasslagene, og det kommer inn luft og fuktighet. Vinduet ser uklart og skjoldet ut selv om det er nyvasket. Den isolerende gassen mellom glassene forsvinner og gir redusert U-verdi og dugg. Dermed trengs det mer energi for å varme opp rommet, og utgiftene til oppvarming øker.

Trekk og temperatursvingninger
Du kan oppleve trekk på to måter: ved kaldras og luftlekkasjer. Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av en kald flate, for eksempel et dårlig isolert vindu. Den nedkjølte luften synker eller ”raser” nedover, blir presset utover gulvet av sin egen tyngde og gjør det gulvkaldt. Kaldras kan motvirkes noe av varmekilder plassert i underkant av vinduene. 3-lags lavenergivinduer reduserer problemet med kaldras betydelig. Luftlekkasjer er et sikkert tegn på at du bør gjøre noe. Da kommer uteluften direkte inn, og øker oppvarmingsbehovet mye. Du finner luftlekkasjer ved å føre et tent stearinlys langs vinduskarme

Dugg kan være tegn på dårlige vinduer
Det er tre ting som påvirker duggdannelse: fuktigheten i rommet, temperaturen og rutens U-verdi eller isolerende evne.All luft inneholder fuktighet, og varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis varm luft blir avkjølt, vil den nå et punkt der luften ikke lenger kan holde på all fuktigheten, og det oppstår kondens.Vindusrutene er normalt de kjøligste punktene i et rom, og ofte oppstår det dugg når varm luft møter den kalde overflaten. Når det dugger, renner vannet ned, slik at det samler seg fuktighet i karmen. Hvis det får pågå for lenge, kan det danne seg råte. Det kan ødelegge overflatebehandling, trevirke og monteringsmaterialer i vindu og karm.Kondens mellom glassrutene skyldes utetthet i forseglingen rundt glassene, og innebærer at ruten må skiftes.Ved å bytte til en rute med lav U-verdi, unngår du problemermed dugg. Duggdannelse kan motvirkes ved å ha god ventilasjon i rommet, slik at luftfuktigheten blir lav. Bruk ventilene, eller luft regelmessig. Dugg reduseres hvis temperaturen på vinduet holdes tilstrekkelig høy. En varmekilde under vinduet vil bedre forholdene betydelig. Pass på at gardiner ikke hindrer sirkulasjonen langs vinduene.

Bor du værutsatt?
Dersom du har store vinduer som er utsatt for vær og vind, bør du bytte til lavenergivinduer. Vind kan redusere U-verdien på et vindu med opptil 15 %.

Råteskader er tegn på dårlige vinduer
Du kan finne ut om vinduet har råteskader ved å stikke med syl eller kniv. Hvis du møter fast motstand 2 mm under overflaten, er tilstanden god. Trenger du dypere inn, er det tegn på råteskade. Stikk ikke i treverket mer enn nødvendig. Vinduer med råteskade må byttes.

Inneholder vinduet miljøgiften PCB?
Mellom 1965 og 1975 var tetningslimet i norskproduserte vinduer ofte tilsatt miljøgiften PCB. Importerte glassruter produsert fram til1980 inneholder trolig PCB. Har du et vindu fra denne perioden, bør du bytte det. Husk at slike vinduer skal leveres som problemavfall på nærmestemiljøstasjon

 

Tiden er inne for å gå på jakt etter kilder til varmetap, og den største delen av varmetapet skjer gjennom utettheter, blant annet som følge av dårlig isolasjon rundt vinduer.

Generelt står vinduene for mye av varmetapet, til tross for sin beskjedne overflate i forhold til resten av bygningen.

- Du kan absolutt spare penger på å skifte ut gamle vinduer. Disse kan føre til store varmetap i boligen, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova til klikk.no.

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5 til 10 prosent av boligens overflate, kan vinduene stå for hele 40 prosent av varmetapet.

 

Varmeøkonomi

 

Enova anbefaler derfor at du møter vinteren med nye vinduer: Dette skal gi deg bedre inneklima, støydemping og varmeøkonomi.

 

For jo eldre vinduene er, desto større varmetap vil det være med etterfølgende kaldras.

 

Enova har også laget en egen vinduskalkulator som viser hvor mye energi kan du spare ved å bytte vindu.