Vindu som rømningsvei

Vindu som rømningsvei

Krav til rømningsvei:

I åpen stilling skal vinduet gi:

En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy.

Samtidig må disse tilsammen være minium 150cm.

(dersom vinduet kan åpnes slik at hele karmen blir fri, tilsvarer bredde karm + høyde karm 173cm)

...* fri åpningsbredde skal være minst 50cm. (tilsvarer 62cm karmbredde, dersom hele karmen blir fri) se fig 13

...* fri åpningshøyde skal være minst 60cm. (tilsvarer  72cm karmbredde, dersom hele karmen blir fri) se fig 13

 

Eksempler:

 

...* To veis innadslående vindu: bredde 99cm høyde 79cm

(min bredde 76cm min høyde 71cm)

 

...*  utadslående vindu med to rammer bygd som en tofløyet balkongdør eller med løs midtpost: bredde  99cm høyde  74cm

(min bredde 62cm min høyde 72cm)

 

...* Inn og utadslående vindu: bredde  94cm høyde  79cm

(min bredde 62cm min høyde 72cm)

 

...* toppsving (husmorvindu): bredde 99cm høyde 109cm

(min bredde 62cm min høyde 105cm)

 

...* topphengslet (kjellervindu): bredde  99cm høyde  79cm

(min bredde 62cm min høyde 72cm)

 

 

                          Andre krav:

Det skal ikke være høyere enn 1 meter opp til nedre vinduskarm. Er det høyere skal det tilrettelegges for rømning, som f.eks en benk eller lignende, fast montert under vinduet.

Kjellervindu som rømningsvei må være særskilt tilrettelagt:
- snø må ikke hindre åpning
- det må være lett å nå opp til vinduet fra innsiden
- vinduets utforming må ikke være til hinder for effektiv evakuering. Topphengslede kjellervindu kan være vanskelige å rømme gjennom.
- lysgraver må være tilstrekkelig store til å rømme ut gjennom, lysgraver kan lett bli snøfylte, det må vurderes å legge varmekabler i lysgraver som er del av rømningsvei fra kjeller. 

Alle boenheter skal som hovedregel ha minimum to uavhengige rømningsveier. Ofte er det slik at et rømningsvindu er alternativ nr to.

En enebolig/leilighet med loft eller to bebodde etasjer, skal ha alternative rømningsmuligheter fra annen etasje/loftet.  Hovedrømningsvei fra øvre plan er innvendig intern trapp ned og ut til det fri på bakkeplan. I tillegg må det være en alternativ rømningsvei fra øvre plan.

Dører til og i rømningsveier
-  Dører fra boliger kan slå innover motsatt av rømningsretningen
-  Dører til verandaer som skal være alternative rømningsveier må slå innover dersom det er fare for at snø kan blokkere døra
-  Dører som ligger i rømningsveien, for eksempel dør mellom korridor og trapperom,  eller dør ut til det fri, skal slå utover, det vil si med rømningsretningen.

Alternative rømningsveier
Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra øvre plan.  Avstanden fra nedkant av vinduet eller fra balkongen til planert terreng kan maksimalt være 5 meter.

Jeg henviser videre  til TEK § 11-11 (1): "Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning."