Vindumontasje, ytterdørmontasje og branndørmontasje

Jan Ivar fotografert foran rester av Berlinermuren.

Kunde inspiserer H-vinduet og innvendig arbeid.

Trerams H-toppsving. Bred blomsterbrett og 80mm listverk.

Vinduet er tatt ut fra ett Blok Watne hus og erstattet med en ny balkongdør med lav brystning fra H-vinduet Bauge AS kjøkkenet har fått egen utgang/inngang

Før utskifting av venstre vindu til ny balkongdør fra H-vinduet Bauge AS

Dooria 1535 Proff EI30 Sidefelt med tett brystning fra H-vinduet Bauge

Vrider 1140 Stockholm F1 ALU sølv

H-balkongdør, dobbel, helglass.

H-vindu toppsving ferdig listet med profilert furulist.

Gammelt vindu er demontert, Wladyslaw klargjør for vindusmontering.

Lisowski justerer skruer som vinduet skal stå på. Vinduet må stå i vater eller tilpasses noe i forhold til skjevheter.

Nytt H-vindu sett fra utsiden, nytt beslag i underkant er ikke montert.

Nytt H-vindu sett fra innsiden ferdig belistet.

Oppheising til 4 etg i Monradsgate.

Wladyslaw skjerer vinduet løs fra utvendig belistning.

Lisowski løsner karmen fra list i overkant. Brekkjern, hammer og bajonettsag må til.

Wladyslaw bruker høydemal for å finne beste plassering av det nye H-vinduet.

Glava laftevatt legges under vinduskarm før innmontering.

Lisowski isolerer vekselsvis med glava-dytteremser og pistolskum mellom karm og vegg.

nytt vindu innmontert og utforing på plass.

isolasjon rundt vindu og karm på plass, likeledes er ventil montert.

H-vinduet er ferdig listet på innsiden.

Lisowski flekker litt på malingen i karmen med Optimal dør og vindusmaling.

Nye stuevinduer i BlokWatne hus fra 1975

Nytt trerams H-vindu i Hjelms Gate 6A Oslo

H-balkongdør og H-fastkarm Hjelms gate Oslo

Legg merketil nisjen for radiatoren.

Enoghalv inngangsdør fra Dooria

Dørerfra Dooria inn til leiligheter med brannmotstand 30min. lydmotstand 35DB Beste hakereilelåsekasse med fg.godkjent sylinder.

Limtredrager, midtsøyle og første skyvedør er montert.

Skyvedør kombinert med fastkarmvindu

Skyvedør og fastkarmvindu sett fra innsiden

Hei alle sammen, her er bilder fra noen av vindu og dørprosjektene i 2013 og 2014.