Montering av brann- og lyddører

Brann og lyddører

Klassifiseringer: Brannklasse B-30. Lydklasse dB 35.

Montering av branndører krever riktig tetting rundt døren, slik at også spalten mellom karm og veggen blir brannhindrende.

 
 Skiltet branndør i klasse B30 og lyddør godkjent for lydklasse 35db er minstekravet mellom leilighet og (lukket)korridor / trapperom.
 
Skiltet branndør i klasse B60 er minstekravet mellom trappegang og loft / kjeller
Skiltet branndør i klasse B60 er minstekravet mellom trappegang og bod.
 
Riktig montering av døren må til for at den skal fungere, og samtidig tilfredsstille brann og lydkravene. Doria sitt sortiment av brann og lyddører er klassifiserte i.h.t. de offisielle normene vedr. brann og lyd. Klassifiseringsskiltene
viser hvilken brann og lydklasse dørsettet tilhører.
 
...* Karmen plasseres inn i veggåpningen, stående på  "sammenpresset"
glava og tre opplastningspunkter med adjufix skruer,en under midt terskel
og en under hver karmside. Skruene skal vatres.
 
...* Avstand mellom stender/vegg og karm må ikke
overstige 20 mm , er avstanden større kan det monteres gips-remser
13mm eller 6mm på trevegg og murpuss på murvegg. Se til at karmen ikke kommer tettere enn 5mm.
 
...* Under monteringen, kan en med fordel ha karmen festet til
avstansklosser og lekter.
...* Innmontering av karmen med Adjufix og skruer er god løsning dersom
veggen har godt anlegg og feste der Adjufix er skrudd inn i karmen. Under
 vanskeligere forhold er 7,5mm helgjengede skruer for betong gode. Disse
gir også god støtte og feste for karmen. Åtte innfestingspunkter og ett
niende like ved nedre hengsle er å anbefale.
...* Trykkfordelingsbrikker benyttes med fordel ved innsetting i lettbetong/leca eller blokker av porebetong.
...* Karmen justeres slik at døren får best mulig anslag og klaringen
mellom karm og dørblad må ikke overstige 3mm.
...* Sluttstykke justeres slik at døren får god tetting og passe press på
pakningen.
 
...* Rommet mellom vegg og karm dyttes fra begge sider med glava
     kompletteres med elastisk fugemasse på minst en side, begge sider
ved 40dB dør.
 
...* I de tilfeller det stilles krav om selvlukkende dører, anbefales det bruk av    
 dørpumpe.
 
...* Fuging rundt ut-foringer og listverk forbedrer monteringen.
 
 
 
 
 Brannceller

   Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte.
   Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.
   Oppdeling i brannceller skal bidra til sikker rømning og redning, men skal også bidra til å forsinke og begrense brann- og røykspredningen slik at det ikke oppstår unødig store materielle skader. Oppdeling i brannceller vil også bidra til å lette slokkearbeidet.

Eksempler på egne brannseller:
a. Rømningsvei
b. Trapperom. Gjelder selv om trapperommet ikke er del av rømningsvei.
c. Sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner.
d. Gjesterom i overnattingsbygg.
e. Forsamlingslokale.
f. Salgslokale.
g. Boenhet. Hybelleilighet og lignende som innehar alle nødvendige funksjoner regnes som egen boenhet.
h. Barnehage som utgjør en avdeling.
i. Undervisningsrom med tilhørende birom.


Klassede massivdører fra Dooria as

http://pubsys.kooper.se/dooria2011/files/NOR%20Kataloger/Dooria_Klassede_Massivdorer_NO.pdf


Monteringsanvisninger fra Dooria as

http://www.dooria.no/kundeservice/montering

Massivdører fra Dooria kan leveres i disse laminatene: